POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓNS E ANULACIONES

1  DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA:

A nosa política, cumprindo coa normativa vixente, é concederlle o dereito de devolver calquera artigo comprado en Poloenriquez nun prazo de 7 días desde a fecha de recepción.

Non terá que aportar ninguna explicacíon, calquera artigo, comprado en Poloenriquez devolto no seu embalaxe orixinal, precintado e en perfectas condicións será aceptado.

En un prazo máximo de 7 días dende a recepción da devolución, Poloenriquez comprométese ao seu reembolso.

Antes de realizar a devolución, terá que comunícalo ao departamento de Atención ao cliente.

Se a causa da devolución fose que o artigo devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado co pedido, Poloenriquez correrá cos gastos da devolución e novo envío. Se o motivo é que o pedido non o satisfai, reembolsaremoslle o importe pero non os gastos de envío nin os gatos de devolución.

Se comprou un produto personalizado e está en perfecto estado, Poloenriquez non pode aceptar a devolución.

2  ANULACIÓN DE PEDIDO

Se a anulación do pedido chega antes da saída da mercadoría, o cliente non terá ningún gasto. No caso de anulación despois da saída do pedido, o cliente terá ao seu cargo os gastos de envío así como os gastos de devolución de ese mismo pedido.